logo Akademie J.A. Komenského Jihlava
vlajka GB
vlajka D
vlajka FR
vlajka ŠP
vlajka IT
vlajka RUSKO
vlajka Chorvatsko
vlajka SLOVINSKO
vlajka CZ
Nabízené jazykové kurzy

Akademie Jana Amose Komenského Jihlava

Vaše jazyková škola pro region Jihlava


››Jednoleté jazykové pomaturitní studium 2024/2025

       AJAK Vás jazyk naučí. A JAK!


    Příjem přihlášek pro rok 2024/2025 zahájen


Jsme jediná jazyková škola v Jihlavě, která každoročně otevírá jazykové pomaturitní kurzy již od roku 1994. Dále jako jediní v Jihlavě rozřazujeme studenty do skupin (A1-C1) dle vstupních vědomostních testů, čímž zajišťujeme vysokou efektivitu výuky jazyka.

O kvalitě našich kurzů a profesionalitě našich lektorů svědčí nejen naše více než dvacetileté úspěšné působení v Jihlavě, ale i fakt, že řada našich absolventů jazykových pomaturitních kurzů se k nám po ukončení VŠ vrací jako lektoři cizích jazyků.


Charakteristika studia:


Intenzivní prezenční studium angličtiny a němčiny v rozsahu jednoho školního roku umožňuje praktické zvládnutí cizího jazyka.
V rámci pomaturitního kurzu lze v průběhu školního roku absolvovat také dvojjazyčné studium anglického a německého jazyka, ale pouze v případě, že rozsah studia je 20 vyučovacích hodin týdně na jeden cizí jazyk. Pouze takovéto studium dle vyhlášky MŠMT ČR č. 19/2014 Sb. přiznává status studenta. Druhý jazyk lze absolvovat pouze nad rámec 20-ti vyuč.hod. týdně, viz. § 6 odst. 3 vyhlášky č. 19/2014 Sb.

jazyková třída

K jednoletému pomaturitnímu studiu se mohou přihlásit především absolventi středních škol, kteří vykonali maturitní zkoušku v kalendářním roce, v němž zahajují jednoleté pomaturitní jazykové studium. Tito studenti jsou chápáni jako řádně studující, stát za ně hradí zdravotní a sociální pojištění a jejich rodiče pobírají rodinné přídavky.

Ostatní zájemci (maturanti z dřívějších let) se mohou přihlásit též, ovšem bez zmíněných sociálních výhod. Jednoleté jazykové pomaturitní studium je zvlášť vhodné pro studenty, kteří nebyli v prvním roce přijati na VŠ a chtějí se o přijetí ucházet znovu v příštím roce. Během jednoletého pomaturitního studia získají jazykové dovednosti a doklady o jazykovém vzdělání, které jim usnadní vysokoškolské studium a mimořádně zlepší vyhlídky na další uplatnění. Absolventům jednoletého pomaturitního studia, kteří nehodlají studovat VŠ, studium umožní snadněji  získat zaměstnání, případně se uplatnit v zahraničí.

V kurzu mohou studovat také studenti, kteří nesložili maturitní zkoušku.

Vyučují výhradně kvalifikovaní čeští i zahraniční lektoři.

Obsah studia:


jazyková třída

Studium cizího jazyka podle kvalitních našich i zahraničních souborů učebnic s českými a zahraničními lektory. Obsahem studia je zvládnout jazyk v celé šíři gramatiky, maximální slovní zásoby, fonetiky a praktických konverzačních dovedností. Součástí studia je pravidelné používání audiovizuální techniky.

Rozsah studia:


1 školní rok, tj. 4 vyučovací hodiny denně (dopolední výuka 8:00-11:30) od září do června (pro ty, co neradi vstávají, je možné při dostatečném počtu zájemců uskutečnit i odpolední výuku).

Způsob ukončení:


jazyková třída

Podle průběžné klasifikace získají absolventi Jednoletého jazykového pomaturitního studia osvědčení Akademie J.A. Komenského na základě vyhlášky MŠMT ČR č. 19/2014 Sb. ze dne 23. ledna 2014. Zájemci se mohou přihlásit k certifikátům Cambridge English, Eurocertifikátům TELC a certifikátům Goethe Institutu, případně ke státním jazykovým zkouškám. Garantujeme vysokou úspěšnost studentů u státních a mezinárodních zkoušek.

Cena studia:

25.900,- Kč/šk. rok 2024/2025 (13-16 studentů ve skupině)

Úhrada školného:


Jednorázově – do 30. 6. 2024 - SLEVA 2.000,- Kč!  23.900,- Kč
Jednorázově - do 31. 8. 2024 - SLEVA 1.000,- Kč!  24.900,- Kč                   
2 splátky - při nástupu ke studiu
              + do 31. 1. 2025
 13.500,- Kč
 13.000,- Kč
4 splátky - při nástupu ke studiu
              + do 30. 11. 2024
              + do 31. 1. 2025
              + do 30. 3. 2025
 6.900,- Kč
 6.900,- Kč
 6.900,- Kč
 6.900,- Kč
Měsíčně – každý měsíc do 25. dne předcházejícího měsíce
(např. školné na září – do 25. 8. 2024, na říjen – do 25. 9. 2024 atd.)
 2.850,- Kč
(10 splátek)

Č.ú. školy: 1465135399/0800 ČS. spořitelna, a.s. Jihlava, variabilní symbol: r.č. studenta

Cena studia zahrnuje kompletní výuku jazyka, konzultace, průběžné testování, absolvování a opravy modelových testů k certifikátům Cambridge English, Eurocertifikátům TELC, certifikátům Goethe Institutu ZDARMA (obvyklá cena jednoho testu je 500,- Kč).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Přihlášky přijímáme bez registračního poplatku.

Vědomostní rozřazovací test zdarma.

Zajištění ISIC karty

- sleva na dopravu, při nákupu odborné literatury, při různých vstupech.

Výhodné podmínky pro studenty čekající na vyjádření z vysoké školy.

Studentům je poskytována sleva na další výuku v jiných kurzech pořádaných naší Akademií (jazykové, odborné, rekvalifikační).

25% sleva na učebnice.

Sleva až 500,- Kč na zkoušky Cambridge English dle zvoleného typu zkoušky.

ZDARMA zkoušky nanečisto v examinátorském centru.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Internet v učebnách:


Naši studenti mají možnost připojit se k internetu prostřednictvím bezdrátové sítě
vlastními notebooky, popř. telefony.


Přihláška ke studiu:

• Elektronická přihláška k - jednoletému pomaturitnímu jazykovému studiu
formulář doc Přihláška k jednoletému pomaturitnímu jazykovému studiu (44.0KB)

Fotogalerie


naši studenti

naši studenti

naše učebna

naši studenti

naše učebna

naši studenti

naši studenti

naši studenti

naši studenti

naši studenti

naši studenti

naši studenti

naši studenti

naši studenti

naši studenti

naši studenti

naši studenti

naši studenti

naši studenti

naši studenti