logo Akademie J.A. Komenského Jihlava
vlajka GB
vlajka D
vlajka FR
vlajka ŠP
vlajka IT
vlajka RUSKO
vlajka Chorvatsko
vlajka SLOVINSKO
vlajka CZ
Nabízené jazykové kurzy

Akademie Jana Amose Komenského Jihlava

Vaše jazyková škola pro region Jihlava


››Firemní jazykové kurzy


Komplexní vzdělávání založené na kvalitě a efektivnosti je naší hlavní prioritou!


FIREMNÍ SKUPINOVÁ A INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA


jazyková třída

Zaměření kurzů:
Jazykové kury jsou určeny pro jednotlivé instituce a podniky, které chtějí výuku jazyka přizpůsobit individuálním podmínkám daným skladbou zaměstnanců a časovým požadavkům na jazykový kurz. Výuka může probíhat přímo na pracovišti a nebo v učebnách Akademie J.A. Komenského v malých skupinkách a nebo zcela individuálně (např.pro členy vrcholového managementu). Vstupní znalosti nejsou rozhodující. Jazykové kurzy jsou vyučovány metodou, která rozvíjí efektivní využívání cizího jazyka při poslechu, psaní, čtení a komunikaci.

KURZY CIZÍHO JAZYKA PRO OBCHODNÍ STYK SE ZAHRANIČÍM


Zaměření kurzů:
Jazykové kurzy jsou určeny pro zájemce s pokročilým stupněm znalostí zvoleného cizího jazyka. Tématické okruhy jsou voleny z běžné praxe – sociální kontakty, služební cesty, kontakt se zákazníkem, obchodní jednání, obchodní korespondence, marketing atd.

PŘÍPRAVA NA JAZYKOVÉ ZKOUŠKY


jazyková třída

Akademie Jana Amose Komenského organizuje přípravné jazykové kurzy k mezinárodním zkouškám (Eurocertifikáty TELC, certifikáty Cambridge ESOL a certifikáty Goethe Institutu), popř. sátním jazykovým zkouškám.
Svým absolventům garantuje zabezpečení přihlášky k jazykové zkoušce a díky kvalitní přípravě i vysokou pravděpodobnost jejího úspěšného vykonání.

JAZYKOVÝ AUDIT


Provádíme úvodní přezkoušení jazykových znalostí a na základě výsledků navrhujeme optimální systém studia.

Rozsah kurzů:

Rozsah výuky a její týdenní uspořádání je navrženo po vzájemné dohodě.

Ceny kurzů:

Cena se stanoví podle druhu jazykového kurzu na základě dohody, sazbou za výukovou hodinu (45 minut). Orientačni cena cca 320,- Kč/vyučovací hodinu (skupinová výuka bez ohledu na počet studentů)

Termín zahájení kurzů:

Průběžně v celém školním roce.