logo Akademie J.A. Komenského Jihlava
vlajka GB
vlajka D
vlajka FR
vlajka ŠP
vlajka IT
vlajka RUSKO
vlajka Chorvatsko
vlajka SLOVINSKO
vlajka CZ
Nabízené jazykové kurzy

Akademie Jana Amose Komenského Jihlava

Vaše jazyková škola pro region Jihlava


››Zkoušky a certifikáty


Jazykové zkoušky a certifikáty, které lze získat studiem na Akademii:


1. Osvědčení o absolvování kurzu

Určeno absolventům jazykových kurzů angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, ruštiny a češtiny pro cizince. Vydává zdarma Akademie Jana Amose Komenského Jihlava na konci školního roku.

2. Certificate of Studies

Určeno absolventům jazykových kurzů angličtiny. Vydává zdarma Akademie Jana Amose Komenského Jihlava na konci školního roku.

3. Certifikáty Cambridge English

Mezinárodně uznávané certifikáty určené absolventům jazykových kurzů angličtiny. Zkoušky vycházejí ze systému jazykových zkoušek odpovídajících Společnému evropskému referenčnímu rámci (SERR) (COMMON EUROPEAN FRAMEWORK), který byl vypracován Oddělením moderních jazyků Rady Evropy.
Zkoušky Cambridge English z všeobecné angličtiny patří mezi světově známé jazykové kvalifikace. Každý rok je skládají tisíce lidí. Obsahují pět úrovní náročnosti, stačí si jen vybrat.

ZKOUŠKY CAMBRIDGE ENGLISH:

  • A2 - KET - Key English Test
  • B1 - PET - Preliminary English Test
  • B2 - FCE - First Certificate in English
  • C1 - CAE - Certificate in Advanced English
  • C2 - CPE - Certificate of Proficiency in English

Zkoušky se konají na pobočkách zkouškových center British Council a Cambridge P.A.R.K (cena platná pro partnerské školy) po celé ČR (také v Jihlavě).
Ve spolupráci s VŠPJ nabízíme zkoušky Cambridge English za zvýhodněné ceny.
Všichni studenti AJAKU mohou přijít na zkoušky nanečisto ZDARMA.

Klikněte pro více informací

4. Eurocertifikáty TELC

Evropské jazykové certifikáty TELC tvoří systém jazykových zkoušek odpovídajících Společnému evropskému referenčnímu rámci (SERR), který byl vypracován Oddělením moderních jazyků Rady Evropy. Pro ohodnocení jazykových znalostí slouží šestistupňová škála úrovní (A1,A2,B1,B2,C1,C2).

Nabízíme tyto vědomostní stupně:

 Dovednost  A2 B1 B2 C1
Poslech porozumění jednoduchým větám a často užívaným slovům k tématům běžného dne (rodina, práce, okolí) a zákl.bodům v hlášeních ve veřejném prostoru. porozumění všem hlavním bodům jakéhokoliv rozhovoru běžného dne, aktuálním zprávám z televize a rozhlasu v pomalejším tempu. porozumění delším rozhovorům, které se týkají známé tematiky, bezproblémové sledování televize (reportáže,filmy) ve spisovném jazyce. porozumění dlouhým složitým textům i bez jasné struktury, kde vztahy nejsou přesně vyjádřeny, bezproblémové sledování televize
Čtení jednoduché texty z prospektů, jídelníček, jízdní řády, jednoduché dopisy z osobního života atd. delší texty o známých tématech (všední den, zaměstnání),v osobních dopisech popisy citů, pocitů a přání běžné články a zprávy, současná literatura dlouhé složité texty, odborné články a technické instrukce
Mluvení dorozumění se v běžných situacích všedního dne, vedení nekomplikovaného rozhovoru, schopnost popsat jednoduše svou rodinu, zaměstnání, vzdělání atd... běžná komunikace na cestách, vedení rozhovoru bez přípravy o tématech běžného dne (hobby, práce, aktuální události),popis přání, snů, vyjádření vlastních názorů a plánů, vyprávění obsahu filmu, knihyatd. spontánní rozhovor s rodilým mluvčím, aktivní podílení se na diskusi, vyjádření vlastního mínění, kladů a záporů určitého objektu plynulé a pohotové vyjadřování, formulování myšlenek a názorů, pružné používání jazyka pro společenské a pracovní účely, podrobný popis složitých témat
Psaní napsat krátký osobní dopis, zapsat jednoduchou zprávu, sdělení. napsat krátký souvislý text k běžnému tématu, popsat svoje postoje a dojmy napsat podrobnější text o oblastech svého zájmu, osobní i formální dopisy, kde je zřetelné, co je důležité atd. psaní podrobných dopisů, pojednání nebo zpráv o složitých tématech, styl textu je uzpůsoben typu čtenáře

Zkoušky se skládají na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze 2x ročně – v červnu a v listopadu.

Podrobné informace o zkouškách TELC

ceník jazykových zkoušek TELC pro rok 2015 Ceník (47.1KB) jazykových zkoušek TELC

5. Certifikáty Goethe Institutu

Mezinárodně uznávané certifikáty určené absolventům jazykových kurzů němčiny. Zkoušky vycházejí ze systému jazykových zkoušek odpovídajících Společnému evropskému referenčnímu rámci (SERR) (COMMON EUROPEAN FRAMEWORK), který byl vypracován Oddělením moderních jazyků Rady Evropy.

Goethe Institut nabízí vědomostní stupně: A1 – C2


      Podrobné informace o Goethe Institutu.
      Podrobné informace o zkouškách.
      Přehled cen zkoušek pro rok 2015.