logo Akademie J.A. Komenského Jihlava
vlajka GB
vlajka D
vlajka FR
vlajka ŠP
vlajka IT
vlajka RUSKO
vlajka Chorvatsko
vlajka SLOVINSKO
vlajka CZ
Nabízené jazykové kurzy

Akademie Jana Amose Komenského Jihlava

Vaše jazyková škola pro region Jihlava


››O Akademii


Základní informace

Akademie Jana Amose Komenského působí na Vysočině v krajském městě Jihlava od roku 1990. V létě 2010 jsme oslavili dvacetileté výročí svého trvání jako občanské sdružení Akademie Jana Amose Komenského, hovorově zvané „AJAK“.
Naše vize o vzdělávání dospělých je postavena na tom, že vzdělání je pro každého člověka kapitál, s nímž lze hospodařit, ale také do něho musí člověk něco vložit.

Máme tedy již 34 let bohatých zkušeností a kvalitní výuka cizích jazyků, na co nejvyšší profesionální úrovni, je pro nás hlavním cílem.

Akademie navázala kontakty se zahraničními partnery, osvojila si novou metodiku a vytvořila předpoklad zvládnutí státních a mezinárodních zkoušek.

Kromě Jazykových kurzů pro všechny věkové kategorie každoročně otevíráme Jednoleté jazykové pomaturitní studium. Během něj získají absolventi jazykové vzdělání, které jim usnadňuje přijetí na VŠ a zlepšuje vyhlídky na další pracovní uplatnění.Studium jazyků doplňuje řada odborných kurzů, kde mohou účastníci získat zcela novou kvalifikaci.

Akademie Jana Amose Komenského je vzdělávací organizací s činností na celém území České republiky. Jejím základním posláním je podílet se na rozvoji a realizaci systému vzdělávání dospělých v širokém spektru vědních oborů i zájmových oblastí. Při realizaci tohoto záměru spolupracuje Akademie účinně s orgány místní a státní správy, podnikatelskými organizacemi, odbory, občanskými sdruženími a dalšími organizacemi působícími ve vzdělávání dospělých. Akademie se tak prezentuje jako největší vzdělávací instituce v České republice zaměřená na vzdělávání dospělých.

Akademie Jana Amose Komenského zajišťuje vzdělávací programy pro všechny věkové skupiny, pro státní instituce, podniky a firmy v celé České republice.

Vedle standardně nabízených programů, které najdete v prezentačních materiálech, může Akademie připravit speciální kurzy podle přání zadavatele.

 

Regionální zastoupení Akademie Jana Amose Komenského

síť regionálních pracovišť

Široká síť regionálních pracovišť Akademie vytváří příznivé předpoklady pro šíření celoplošných vzdělávacích programů.