logo Akademie J.A. Komenského Jihlava
vlajka GB
vlajka D
vlajka FR
vlajka ŠP
vlajka IT
vlajka RUSKO
vlajka Chorvatsko
vlajka SLOVINSKO
vlajka CZ
Nabízené jazykové kurzy

Akademie Jana Amose Komenského Jihlava

Vaše jazyková škola pro region Jihlava


››VRACENÍ KURZOVNÉHO – STORNO PODMÍNKY

    Platné pro školní rok 2022/2023


Obecné podmínky:


Na vrácení školného není zákonný nárok.

Školné nelze převést na další školní rok.

Tyto storno podmínky platí pro celoroční kurzy (6-10 měsíční) a pouze tehdy, pokud bylo školné uhrazeno najednou.

Při výstupu z kurzu kratšího než 6 měsíců se školné nevrací.


Zrušení kurzu ze strany školy:


Kurz nebyl vůbec otevřen - nedojde-li k dohodě s posluchačem o přeřazení do jiného kurzu, vrací se celá zaplacená částka

Kurz zrušen v průběhu roku - nedojde-li k dohodě s posluchačem o přeřazení do jiného kurzu, vrací se kurzovné za zbývající neodučené hodiny


Výstup posluchače z kurzu:


Posluchač musí oznámit výstup z kurzu buďto PÍSEMNĚ (stačí emailem) nebo osobně v kanceláři školy

Nárok na vrácení části školného je pouze u celoročních kurzů (v délce 6–10 měsíců), pokud posluchač zaplatil celé školné najednou

Při výstupu z kurzu krátkodobého (2–5 měsíců) se školné nevrací

Částka ke vrácení se vypočítává z ceny, kterou posluchač zaplatil

Výstup z kurzu: Nevrací se Vrací se

Nejpozději jeden pracovní den před zahájením kurzu

Stornopoplatek ve výši 5% z celkové části kurzovného

Zbývající částka

Od zahájení kurzu do 31. 12. 2022

Částka za odchozené hodiny/měsíce (včetně měsíce, kdy byl oznámen výstup)+ stornopoplatek ve výši 10% z celkové části kurzovného

Zbývající částka

Výstup po 1. 2. 2023

Není nárok na vrácení školného

Není nárok na vrácení školného

Vrácené školné nelze vyplatit v hotovosti, pouze bankovním převodem.


Školné se nevrací:


Pokud posluchač uhradil školné pouze za pololetí (platba školného ve 2 splátkách)

Za zameškané hodiny, pokud posluchač v průběhu školního roku jakkoli dlouho a z jakýchkoli důvodů nenavštěvuje svůj kurz

PŘI VÝSTUPU PO 1. 2. 2023 (odpolední a večerní kurzy)


Přestup posluchače do jiného kurzu:


O vyšším počtu hodin – posluchač musí doplatit rozdíl v ceně (doplácí se cena, která je ke dni přestupu aktuální)

O nižším počtu hodin – pokud přestoupí před jeho zahájením, vrací se rozdíl v ceně mezi cenou aktuální v den přestupu a cenou zaplacenou), při přestupu v průběhu školního roku
     se rozdíl v ceně nevrací.

<<< zpátky nahoru