VRACENÍ KURZOVNÉHO – STORNO PODMÍNKY

    Platné pro školní rok 2019/2020


Obecné podmínky:


• Na vrácení školného není zákonný nárok.

• Školné nelze převést na další školní rok.

• Tyto storno podmínky platí pro celoroční kurzy (6-10 měsíční) a pouze tehdy, pokud bylo školné uhrazeno najednou.

• Při výstupu z kurzu kratšího než 6 měsíců se školné nevrací.


Zrušení kurzu ze strany školy:


• Kurz nebyl vůbec otevřen - nedojde-li k dohodě s posluchačem o přeřazení do jiného kurzu, vrací se celá zaplacená částka

• Kurz zrušen v průběhu roku - nedojde-li k dohodě s posluchačem o přeřazení do jiného kurzu, vrací se kurzovné za zbývající neodučené hodiny


Výstup posluchače z kurzu:


• Posluchač musí oznámit výstup z kurzu buďto PÍSEMNĚ (stačí emailem) nebo osobně v kanceláři školy

• Nárok na vrácení části školného je pouze u celoročních kurzů (v délce 6–10 měsíců), pokud posluchač zaplatil celé školné najednou

• Při výstupu z kurzu krátkodobého (2–5 měsíců) se školné nevrací

• Částka ke vrácení se vypočítává z ceny, kterou posluchač zaplatil

Výstup z kurzu: Nevrací se Vrací se

Nejpozději jeden pracovní den před zahájením kurzu

Stornopoplatek ve výši 5% z celkové části kurzovného

Zbývající částka

Od zahájení kurzu do 31. 12. 2019

Částka za odchozené hodiny/měsíce (včetně měsíce, kdy byl oznámen výstup)+ stornopoplatek ve výši 10% z celkové části kurzovného

Zbývající částka

Výstup po 1. 2. 2020

Není nárok na vrácení školného

Není nárok na vrácení školného

Vrácené školné nelze vyplatit v hotovosti, pouze bankovním převodem.


Školné se nevrací:


• Pokud posluchač uhradil školné pouze za pololetí (platba školného ve 2 splátkách)

• Za zameškané hodiny, pokud posluchač v průběhu školního roku jakkoli dlouho a z jakýchkoli důvodů nenavštěvuje svůj kurz

• PŘI VÝSTUPU PO 1. 2. 2020 (odpolední a večerní kurzy)


Přestup posluchače do jiného kurzu:


• O vyšším počtu hodin – posluchač musí doplatit rozdíl v ceně (doplácí se cena, která je ke dni přestupu aktuální)

• O nižším počtu hodin – pokud přestoupí před jeho zahájením, vrací se rozdíl v ceně mezi cenou aktuální v den přestupu a cenou zaplacenou), při přestupu v průběhu školního roku
     se rozdíl v ceně nevrací.